2019

JAARVERSLAG SMART 2019

Onderstaande activiteiten werden verricht overeenkomstig de statutaire richtlijnen van SMART.

1. Vergadering Bestuur SMART

De jaarlijkse bestuursvergadering vond plaats in oktober 2019. Daarnaast was er regelmatig overleg betreffende lopende zaken per email.

2. Financieel ondersteunde activiteiten in 2019

2.1. Healing the soul of the nation: Opening social spaces to address intergenerational legacies of mass violence as a contribution to psychosocial wellbeing and peaceful inclusive communities in Indonesia and beyond

Dit ‘Healing the soul of the nation’ project betreft een eenjarig Indonesië-Nederland samenwerkingsproject bedoeld als opstart van een langer durend onderzoekprogramma. Een financiële bijdrage werd verleend aan participatie van een bestuurslid van SMART aan diverse projectbijeenkomsten in Indonesië. Voorts werd subsidie verleend voor een klein vervolg onderzoeksproject ‘Intergenerational transmission of memories and narratives of the May 1998 riots in Jakarta’, uit te voeren in het jaar 2020.

2.2. Recognition, reparation, reconciliation: The light and shadow of historical trauma

Een deel van de kosten betreffende deelname van drie onderzoekers aan deze internationale conferentie die plaats vond in december 2018 in Stellenbosch, Zuid Afrika (zie verslag SMART 2018) werden alsnog vergoed.

2.3. Ondersteuning van Community Based Sociotherapy Rwanda (CBS)

Ten behoeve van supervisie van onderzoek in Rwanda werden onkosten vergoed voor bezoek aan Rwanda, aanschaf boeken ten behoeve van dit onderzoek, en bijscholing ten behoeve van voortgaande ontwikkeling van onderzoek in het kader van thema’s die in de praktijk van community-based sociotherapy als relevant voor onderzoek gegenereerd blijven worden. De internationale publicaties waar hieronder naar verwezen wordt mogen beschouwd worden als producten van het doorlopende onderzoek. Daarnaast werden bijdragen geleverd aan verschillende documenten voor lokale distributie.

2.4. Donatie tweede hands boeken aan bibliotheken in Duitsland

SMART vergoedde het vervoer van tweedehands Duitstalige boeken medische antropologie vanuit Nederland naar Duitsland voor donatie aan instituutsbibliotheken in Duitsland.

2.5. Vrouwen tegen Uitzetting

Een jaarlijkse donatie werd verstrekt aan de ANBI Stichting Vrouwen tegen Uitzetting

3. Planning van toekomstig te financieren activiteiten

In de 2019 bestuursvergadering werd besloten dat SMART voor de komende jaren vooral kiest voor financiering van kleine onderzoeksprojecten, bij voorkeur gerelateerd aan het onderwerp intergenerationele erfenissen na gewelddadige politieke conflicten, thema-gericht onderzoek uit te voeren in de context van community-based sociotherapie, en mogelijk het schrijven van een boek over 15 jaar community-based sociotherapie (haar filosofie, implementatie, uitkomsten en impact). Voorts financiering van ondersteuning van SMART bestuursleden en andere deskundigen aan hierboven genoemde activiteiten en aan deelname aan en organisatie van bijeenkomsten (conferenties, e.d.) gerelateerd aan die activiteiten.

4. Publicaties voortgekomen uit mede door SMART financieel ondersteund onderzoek

Grace Kagoire, Marianne Vysma and Annemiek Richters (2020) “The ghosts of collective violence: Pathways of transmission between genocide-survivor mothers and their young-adult children in Rwanda”, In Kim Wale, Pumla Gobodo-Madikizela, Jeffrey Prager (eds.) Post-Conflict Hauntings: Transforming memories of historical trauma, pp. 229-259. Palgrave Maxmillan. DOI: 10.1007/978-3-030-39077-8

Chantal Ingabire & Annemiek Richters (2020) “Suicidal ideation and behavior among Congolese Refugees in Rwanda: Contributing factors, consequences, and support mechanisms in the context of culture”, Frontiers in Psychiatry. DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00299.

Chantal Ingabire and Annemiek Richters (2019) Second-generation perspectives on reconciliation after genocide: A case study of Rwanda. In H E Shockman, V Hernández & A Boitano (eds.): Peace, reconciliation and social justice leadership in the 21st century: The role of leaders and followers (Building Leadership Bridges, Vol. 8), pp. 67-79. Emerald Publishing Limited. DOI: 10.1108/S2058-880120190000008005

Annemiek Richters (2019) Intergenerational genocide legacies and peacebuilding from below: The case of Rwanda in comparative perspective. In M. Oelofson (compiled by) Historical trauma and memory: Living with the haunting power of the past. Papers and presentations from an interdisciplinary symposium. Kigali, Rwanda, 4-6 April 2018. pp. 117-132. Studies in Historical Trauma and Transformation, Stellenbosch University, South Africa.

Veroni Eichelsheim, Lidewyde Berckmoes, Barbora Hola, Theoneste Rutayisire & Annemiek Richters (2018) “Before my time? Addressing the intergenerational legacies of the genocide against the Tutsi in Rwanda”, Intervention: Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Areas 17(1):31-39. DOI: 10.4103/INTV.INTV_7_18.

5. Financieel verslag 2019

Zie bijlage

Jaarrekening 2019.pdf