2017

Jaarverslag SMART 2017

31 mei 2018

Onderstaande activiteiten werden verricht overeenkomstig de statutaire richtlijnen van SMART.

Vergadering Bestuur SMART

Eén reguliere bestuursbijeenkomst waarin lopende zaken besproken werden vond plaats aan het einde van het jaar. Daarnaast was er regelmatig overleg per email.

Nieuw bestuurslid

Hendrik Kaptein werd hartelijk welkom geheten als nieuw bestuurslid.

Africa Restoring Bridges (ARBI), North Kivu, DRC

Aan ARBI werd subsidie werd verleend voor het verzamelen van verhalen over significante verandering in het leven van mensen in Goma, DRC, als gevolg van hun deelname aan een community based sociotherapie groep. Vervolgens werd met ARBI een overeenkomst gesloten om nog één keer (in 2018) financiële steun van SMART te ontvangen, dit keer voor het versterken van de organisatie en, als onderdeel daarvan, voor enkele community based sociotherapie activiteiten in het veld met als doel de organisatie zelfstandig te laten voortbestaan.

Financiering studiekosten

Eén Rwandese student die de afgelopen paar jaar door SMART in zijn studiekosten ondersteund werd sloot zijn MA Ontwikkelingsstudies (Kigali Independent University) met zeer goed gevolg (distinction) af. De titel van zijn MA thesis is The contribution of community based sociotherapy to reaching sustainable development goals in Rwanda: A case study of Rubavu District.

Een tweede Rwandese student, die subsidie voor studiekosten MA counseling (Kampala University) ontving, werd verondersteld in 2017 af te studeren na voltooiing van zijn MA onderzoek Getting back together after marital separation: A case study of the restoration of psychological wellbeing in the context of community based sociotherapy. Vanwege administratieve problemen binnen de betreffende universiteit is het afstuurtraject vertraagd.

Een Rwandese student die voor 1 jaar in Nederland was voor een MA studie ontving de inschrijfkosten voor een conferentie over psychotrauma.

Onderzoek naar moord binnen de familiekring

In Rwanda vindt een toenemend aantal moorden binnen de familie plaats. De media rapporteren er regelmatig over. Echter informatie over de achtergronden van dit verschijnsel ontbreken. Besloten werd de niet-gouvernementele organisatie Community Based Sciotherapy Rwandasubsidie te verlenen om in 2018 onderzoek naar die achtergronden te doen.

Onderwijs in Gulu, Oeganda

In april 2017 verzorgde een bestuurslid van SMART een onderwijsmodule met als thema ‘geneeskunde, mensenrechten en cultuur: de antropologie van geweld en gezondheid’. Zij werd geassisteerd door een Rwandees met onderwijservaring en ervaring in onderzoek naar geweld en gezondheid in Rwanda. Het module was een onderdeel van de master medische antropologie van de afdeling psychiatrie van de Gulu universiteit. De kosten van de reis naar Gulu werden door SMART vergoed.

Vredeschool, Bukavu, DRC

In een continu door oorlogsgeweld geteisterd Oost-Congo is enkele jaren geleden het initiatief genomen om een zogeheten vredesschool te starten. Het is een lagere school met ook beperkt middelbare school onderwijs. De leerlingen komen uit door oorlog gebroken gezinnen, die voor hun veiligheid van het platteland naar de stad Bukavu verhuisd zijn. De school staat in een van de armste wijken van Bukavu. De bewoners zijn er niet alleen psychisch maar ook financieel slecht aan toe. Zij kunnen weinig tot geen schoolgeld opbrengen. Dat betekent dat de financiële middelen die de school ter beschikking heeft beperkt zijn. SMART heeft de school in 2017 financieel ondersteunend. Een bezoek aan de school en de daaraan verbonden niet-gouvernementele organisatie de Great Lakes Foundationwerd gepland, met als doel te exploreren of middels een psychosociale interventie de psychische en sociaaleconomische toestand van de ouders van de schoolkinderen verbeterd zou kunnen worden, met als gevold meer financiële middelen en betere opvang van de kinderen thuis.

Activiteiten voor 2018

Vooralsnog is er voor gekozen het onderzoek moord in familiekring alsmede ARBI te financiëren (zie boven). Mogelijk zal een bijdrage geleverd worden aan de onkosten van een symposium over de erfenissen van de genocide in Rwanda en Indonesië vanuit multigenerationeel perspectief. Een volgende vergadering staat gepland voor juni 2018. Daarin zullen verdere te ondersteunen activiteiten besproken worden.

Financieel verslag 2017

Zie bijlage

Jaarrekening 2017.pdf