Curriculum Vitae

Prof.dr. J.M. Richters (Annemiek)


Geboortedatum 24 februari 1945

Geboorteplaats Laren (NH)

Studie Geneeskunde, culturele antropologie, sociologie, filosofie

Promotie 6 december 1991

Proefschrift De medisch antropoloog als verteller en vertaler: Met Hermes op reis in het land van de afgoden

Ambtsaanvaarding 1 april 1995

Datum oratie 15 oktober 1996

Titel oratie Our bodies, our-selves!? Bespiegelingen omtrent het verschijnen en verdwijnen van het subject

Vakgebied Cultuur, gezondheid en ziekte

Afscheidsrede 30 september 2011

Titel afscheidsrede Weer mens worden


Trefwoorden

Medische antropologie, gezondheid, gender, geweld, mensenrechten

Mijn inspiratie

Opgegroeid in een zendingsgemeenschap ben ik altijd gefascineerd geweest door 'de ander' en 'het andere' en heb ik geprobeerd te begrijpen waarom cultuurverschillen dikwijls zoveel onrechtvaardigheid, geweld en leed tot gevolg hebben. Ik verzet mij daarom tegen de huidige 'ik wil het allemaal, ik wil het nu meteen en ik wil het voor altijd' mentaliteit. Inspiratie put ik uit een krantenbericht betreffende een noodkreet van de Hartekamp (Vogelenzang) om personeel: "Rijke zakenmannen van middelbare leeftijd die iets nuttigs willen doen. Dertigers die het gejaag in de computer-business moe zijn. ... Ontgoochelde carriërejagers staan in de rij voor werk met verstandelijk gehandicapten" (meer dan 200 aanmeldingen).