2018

JAARVERSLAG SMART 2018

Onderstaande activiteiten werden verricht overeenkomstig de statutaire richtlijnen van SMART.

1. Vergadering Bestuur SMART

Eén reguliere bestuursvergadering vond plaats in juni 2018. Daarnaast was er regelmatig overleg betreffende lopende zaken per email.

2. Financieel ondersteunde activiteiten in 2018

2.1. Verkenningsbezoek aan Bukavu, DRC en Rubavu, Rwanda

De Vredesschool en de Great Lakes Foundation, beide gelokaliseerd in Bukavu, DRC, dienden in 2017 bij SMART een verzoek in voor ondersteuning. Aan beide organisaties werd in januari 2018 een bezoek gebracht met als doel de mogelijkheden te exploreren voor het opzetten van een psychosociale interventie die ten goede zou moeten komen aan de gemeenschap in Kadutu - een van de armste wijken in Bukavu - waar de school gelokaliseerd is. Het bezoekende team bestond uit een SMART bestuurslid, een staflid van de organisatie Community Based Sociotherapie in Rwanda (CBS) en de directeur van de organisatie ARBI, DRC (zie onder). Vervolgens bezochten de directeur en een staflid van de Great Lakes Foundation de organisatie ARBI in Goma en het veldkantoor van CBS in Gisenyi, Rwanda (grenzend aan Goma, DRC) en enkele sociotherapie groepen rondom Gisenyi. Een uitgebreid verslag van de bezoeken en is op verzoek beschikbaar.

2.2. Africa Restoring Bridges (ARBI), North Kivu, DRC

Deze lokale non-gouvernementele organisatie werkt in Noord Kivu op het terrein van genezing en verzoening met als specifiek focus het tot stand brengen van inter-etnische relaties op gemeenschapsniveau en het daarbij bevorderen van gendergelijkheid. SMART verleende subsidie voor de capaciteitsopbouw van de organisatie: trainingen van vrijwilligers en sociotherapeuten, bewustwording van gemeenschappen, ondersteuning van voormalig sociotherapie deelnemers, fondsenwerving, etc. In samenwerking met de Vrije Universiteit (Amsterdam) en de non-gouvernementele organisatie Community Based Socicotherapy Rwanda (CBS) slaagde ARBI erin fondsen te verwerven van het Orange Knowledge Programme voor een in 2019 uit te voeren tailor-made training, bestaande uit verschillende onderdelen, getiteld Breaking cycles of violence: Strengthening the capacity of a local Congolese NGO in implementing, monitoring and evaluating community-based sociotherapy in North Kivu. Een narratief en financieel verslag aangaande de door de subsidie van SMART mogelijk gemaakte activiteiten van ARBI in 2018 is op verzoek beschikbaar.

2.3. Participatie in conferenties

Een SMART bestuurslid nam samen met twee Rwandese onderzoekers deel aan de conferentie Rwandan perspectives on post-conflict reconstruction and sustainable peace; Enhancing rsearch, influencing policy, gehouden in mei aan King’s College London. Zij presenteerden de uitkomsten van in Rwanda gezamenlijk verricht onderzoek over respectievelijk ‘Marital conflict in the aftermath of genocide in Rwanda, en ‘Living under the shadow of parents’ criminal past in post-genocide Rwanda’.

Een van de twee Rwandese onderzoekers nam vervolgens, deels gefinancieerd door SMART, deel aan een conferentie aan de universiteit van Amsterdam over Legacies of genocide in Rwanda and Indonesia from a multigenerational perspective en presenteerde over ‘Disturbed family dynamics in post-genocide Rwanda and its trickle down effects on the next generation in terms of reconciliation’.

Een SMART bestuurslid nam deel aan de European Forum for Restorative Justice 10th International Conference Expanding the restorative imagination: Restorative justice between realities and visions in Europe and beyond, gehouden in mei in Tirana, Albania, en faciliteerde daar een dialoog sessie over ‘Trauma informed restorative justice across the generations: Its contribution to sustainable peace in post-genocide Rwanda and beyond’.

Een SMART bestuurslid verving een Rwandese onderzoeker wat betreft deelname aan de internationale conferentie Rwanda after 1994: Stories of change, gehouden in juni 2018 in St Andrews, Schotland. Zij presenteerde daar en paper met als title ‘Breaking through the silencing of traumatic memories by Rwandan female survivors of genocide rape and its effect on the next generation: A qualitative study among mothers and their children in the context of community based sociotherapy’.

Een deel van de kosten betreffende deelname van drie onderzoekers aan de internationale conferentie Recognition, reparation, reconciliation: The light and shadow of historical trauma, gehouden in december 2018 in Stellenbosch, Zuid Afrika, werd door SMART vergoed. Zij presenteerden ieder onderzoek in Rwanda in het panel ‘Memorizing forwards in the aftermath of genocide and gacaca in Rwanda’.

2.4. Onderzoek naar moord binnen de familiekring in Rwanda

De organisatie Community Based Sociotherapy Rwanda (CBS) kreeg subsidie van SMART voor een verkennend onderzoek van zes maanden naar de achtergronden van het toenemend aantal moorden binnen de familiekring in Rwanda. Het onderzoek zal in 2019 worden afgerond.

2.5. Ondersteuning van Community Based Sociotherapy Rwanda (CBS)

Ten behoeve van supervisie van onderzoek in Rwanda werd 1 vliegticket Nederland-Rwanda vv vergoed.

2.6. Afronding MA studie counseling

De Rwandese student die zijn studiekosten MA counseling (Kampala University) van SMART in voorgaande jaren vergoed kreeg, rondde zijn studie in 2018 af met zijn MA scriptie Getting back together after marital separation: A case study of the restoration of psychological wellbeing in the context of community based sociotherapy. De middels zijn MA studie verkregen kennis en vaardigheden zet hij in zijn counseling en therapeutisch werk in Rwanda.

2.7. Donatie tweede hands boeken aan universiteit in Mexico City

SMART vergoedde het vervoer van tweedehands boeken vanuit Nederland naar de Universidad Hebraica in Mexico City.

2.8. Vrouwen tegen Uitzetting

Een jaarlijkse donatie werd verstrekt aan de ANBI Stichting Vrouwen tegen Uitzetting

3. Financieel verslag 2018

Zie bijlage

Jaarrekening 2018.pdf