2014

Verslag activiteiten 2014

Er vonden twee bestuursbijeenkomsten en enkele informele bijeenkomsten plaats waarin vooral gesproken werd over de te organiseren medische antropopologie conferentie in Rwanda die gepland stond voor februari 2015. Het achterliggende idee was middels deze conferentie onderwijsinstellingen in Rwanda te interesseren voor het opnemen van het vak medische antropologie in hun curricula. In gesprekken met individuele personen in Rwanda was veel belangstelling getoond voor wat medische antropologie te bieden heeft in aanvulling op diverse bestaande gezondheidszorg en sociaalwetenschappelijke opleidingen. Echter contacten met vertegenwoordigers van diverse onderwijsinstellingen in Rwanda leverde op dat er vooralsnog weinig steun te verwachten was voor het ontwikkelen van medische antropologie als officieel erkend onderdeel van hun curriculum. Er werd toen besloten om in plaats van een conferentie medische antropologie een research symposium te organiseren voor de staf van het Community-Based Sociotherapy Program in Rwanda, met bijdragen van expatriates. Dit symposium zou een eerste stap kunnen zijn voor de stimulering van vervolg activiteiten op het terrein van medische antropologie in Rwanda. Het geld gereserveerd voor de aanvankelijk geplande conferentie zou nu besteed kunnen worden aan een uitbouw van sociotherapie implementatie in Goma, DRC (zie ook verslag activiteiten 2013). Voorbereidingen voor deze laatste activiteit werden eind 2014 getroffen.

Publicaties

Annemiek Richters and Grace Kagoyire (eds.) (2014) Of death and rebirth: Life histories of Rwandan female genocide survivors. Torture: Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture 24. Supplementum 1. Voor de editing van de inhoud van deze publicatie werd door SMART in 2013 financiële steun verleend.

Annemiek Richters and Emmanuel Sarabwe (2014) Everyday partner violence in Rwanda: The contribution of community-based sociotherapy to a peaceful family life. African Safety Promotion: A Journal of Injury and Violence Prevention 12(1):18-34. SMART betaalde de editing kosten van deze publicatie.

Annemiek Richters, Grace Kagoyire, Theophile Sewimfura & Angela Jansen (2014) Rwanda’s Mediation of Memorialization through Community-Based Sociotherapy. 8 July 2014. This article is part of an E-IR series marking the twentieth commemoration of the Rwandan Genocide. SMART betaalde de editing kosten van deze publicatie.

Overige projecten die financieel en inhoudelijk ondersteund werden

Instituut voor geestelijke gezondheid in Goma, Democratische Republiek Congo

Voor de 5e (en laatste) maal werd financiële steun verleend aan dit Instituut voor onderwijs activiteiten en de vooralsnog kleinschalige implementatie van sociotherapie door studenten van dit instituut (zie ook verslag 2013).

Onderzoek onder plegers van verkrachting in Rwanda

Het ging om vervolg van financiering van die project die gestart was in 2013 (zie verslag 2013)

Onderzoek onder alleenstaande moeders naar het effect van sociotherapie op hun sociaal-economische positie

Een kleinschalig onderzoek verricht door een voormalig staflid van het sociotherapie programma in het noorden van Rwanda

Deelname aan cursus Medicine, Human Rights and Culture, Gulu University, Uganda

Een kleine financiële donatie maakte de deelname mogelijk van een staflid van het sociotherapie programma Rwanda om deel te nemen aan deze twee-weekse cursus; een cursus die onderdeel uitmaakte van het MA programma medische antropologie dat in 2014 van start ging aan Gulu University (Department of Mental Health, Faculty of Medicine), Uganda.

Donatie video camera (second hand) ten behoeve van het sociotherapie programma Rwanda

Donatie ter ondersteuning van onderzoek gericht op de ontwikkeling van een Atlas of Torture

Deze atlas richt zich op ‘Index for Medical Evidence of Torture in Asylum Procedures’.

Kleine donaties aan ‘Mama Cash’ en ‘Vrouwen tegen Uitzetting’

Financiële verantwoording 2014, zie bijlage.

Jaarrekening 2014.pdf