2021

JAARVERSLAG SMART 2021 

Onderstaande activiteiten werden verricht overeenkomstig de statutaire richtlijnen van SMART.

1. Vergadering Bestuur SMART
De jaarlijkse bestuursvergadering vond plaats in november 2021. Daarnaast was er overleg betreffende lopende zaken per email. 

2. Financieel ondersteunde activiteiten in 2021

2.1. Paper presentatie voor virtual symposium Restorative Justice over Distance of the European Forum for Restorative 21-25 June 2021

 

Een bestuurslid gaf een presentatie over ‘Intergenerational genocide legacies, cycles of violence, and peacebuilding’. Deelnemersregistratie symposium werd door SMART vergoed.

Symposium website: https://www.euforumrj.org/en/virtual-symposium-restorative-justice-over-distance


 

2.2. Paper presentatie voor the 12th International Convention of Asian Scholars (ICAS) 24-28 August 2022

 

Stefani H. Nugroho gaf een presentatie over ‘The transgenerational transmission of memories about May ’98 among Chinese Indonesians in Jakarta’. Het onderzoek (‘Intergenerational transmission of memories and narratives of the May 1998 riots in Jakarta’) waarop de presentatie gebaseerd was werd financieel ondersteund door SMART. Conference website: https://site2.convention.co.jp/icas2021/programme/


2.3. Financiering studiekosten

 

Financiële steun werd verleend aan een vrijwilligster (programma assistente) van de vredeschool in Bukavu, waar SMART eerder een financiële bijdrage aan leverde, voor een MA studie in Kameroen. De verwachting is dat deze studie haar capaciteit zal vergroten wat betreft het leveren aan het realiseren van de doelstelling van deze school: het zaaien van zaden voor gemeenschapsgenezing en collectieve veerkracht die belangrijk zijn om de diepgewortelde cyclus van intergenerationeel geweld te doorbreken.

 

2.4. Onderzoek in de Democratische Republiek Congo

 

Subsidie werd verleend voor de uitvoering van onderzoek naar vredesbesprekingen onder niet-statelijke actoren in de context van voortdurende gewelddadige conflicten in zuid Kivu, Democratische Republiek Congo.


2.5. Bijdrage open access book

 

Een financiële bijdrage werd geleverd voor het mogelijk maken van een open access publicatie van het boek ‘The power of togetherness: groupwork with refugees and survivors of human rights abuses’.

Zie: https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003192978/groupwork-refugees-survivors-human-rights-abuses-robin-ewart-biggs-jude-boyles-kirsten-lamb-rebecca-horn)

 


2.6. Studiedag Stille ontheemding

 

Een financiële bijdrage werd geleverd aan de studiedag van de studiedag Stille ontheemding van de Nederlandse Vereniging Participatie congres Ontheemding van de afdeling transculturele psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvPP).

 


2.7. Ondersteuning van de NGO Community Based Sociotherapy Rwanda

 

Subsidie werd verleend voor een bezoek van een van de bestuursleden aan de NGO, het bijdragen aan onderzoeksactiviteiten, en studie materiaal.

 


2.8. Vrouwen tegen Uitzetting

Een jaarlijkse donatie werd verstrekt aan de ANBI Stichting Vrouwen tegen Uitzetting.


3. Publicaties voortgekomen uit mede door SMART financieel ondersteund onderzoek

 


Révérien Interayamahanga, Angela Jansen & Annemiek Richters (2021) “Healing societal wounds to enhance reconciliation in post-genocide Rwanda: Assessing Netherlands-Rwanda collaboration”, In: Conference Proceedings 25 years of Rwanda – Netherlands Justice Cooperation, International conference, Kigali, 1-3 June 2021, pp. 94-133.

 


Annemiek Richters (2021) Intergenerational genocide legacies and peacebuilding from below: The case of Rwanda in comparative perspective. In Pumla Gobodo-Madikizela, Eric Ndushabandi, Kopano Ratele (eds.) Historical trauma and memory: Living with the haunting power of the past. Conference proceedings, pp. 163-183. Sun Press, Stellenbosch.

 


Het volgende artikel en boek hoofdstuk werden in 2021 geaccepteerd voor publicatie in 2022.

 


Ingabire, C.M., Kagoyire, G., Habarugira, N., Rutayisire, T., Richters, A. (2022)  ‘They tell us little and we end up being confused’: parent-child communication on familial experiences of genocide and its aftermath in Rwanda. Transcultural Psychiatry 59(3):349-59(3):349–361. DOI: 10.1177/13634615221078483

 


Theophile Sewimfura, Emmanuel Sarabwe, Annemiek Richters (2022) Home away from home: Healing among  Congolese refugees in Rwanda through community-based sociotherapy. In Jude Boyles, Robin Ewart-Biggs, Rebecca Horn, Kirstin Lamb (eds.) Group work with refugees and survivors of human rights abuses. Routledge.

 


4. Financieel verslag 2021

Zie bijlage.


Jaarrekening 2021.pdf