2020

JAARVERSLAG SMART 2020

Onderstaande activiteiten werden verricht overeenkomstig de statutaire richtlijnen van SMART.

1. Vergadering Bestuur SMART

De jaarlijkse bestuursvergadering vond plaats in december 2020. Daarnaast was er overleg betreffende lopende zaken per email.

2. Financieel ondersteunde activiteiten in 2020

2.1. Africa knows conference organized by Africa Study Centre, Leiden University

Conference fees for 4 people for participation and paper presentation. Papers presented:

“Knowledge development about the effectiveness of psychosocial support for people affected by mass violence in Africa: A case study of a randomized controlled trial of community-based sociotherapy for Congolese refugees in Rwanda and Uganda”

Developing African science: A case study of the importance of local insights in the co-creation of scientific knowledge”

2.2. Ondersteuning van Community Based Sociotherapy Rwanda (CBS)

Ten behoeve van supervisie van onderzoek in Rwanda werden onkosten vergoed voor studiemateriaal ten behoeve van dit onderzoek en onkosten gemaakt tijdens een bezoek van een van de bestuursleden in januari-februari 2020.

2.3. Visa kosten bezoek DRC (zie 3.2. hieronder)

2.4. Financiële steun mbt bezoek delegatie community-based sociotherapy Rwanda aan Nederland (zie 3.3. hieronder)

2.5. Financiële steun van de NGO Duhumurizanye Iwacu Rwanda (‘comfort each other in one’s neigbhourhood’) (zie http://driwa.org/) om haar voortbestaan, bedreigd vanwege onderbreking van financiering vanwege COVID-19, te garanderen.

2.6. Vrouwen tegen Uitzetting

Een jaarlijkse donatie werd verstrekt aan de ANBI Stichting Vrouwen tegen Uitzetting.

3. Lopende activiteiten

3.1. Het onderzoeksproject ‘Intergenerational transmission of memories and narratives of the May 1998 riots in Jakarta’ is van start gegaan. Het liep echter grote vertraging op vanwege COVID-19 en wordt nu naar verwacht verder uitgevoerd en afgerond in 2021.

3.2. Een bezoek aan Bukavu, DRC, werd voorbereid wat diverse onkosten met zich meebracht die door SMART betaald zijn. Doel: Bezoek Peace School (voor lager en middelbaar onderwijs) in de wijk Kadutu voor supervisie bouwproces nieuwe school, planning van op te zetten gemeenschapsactiviteiten, bijdrage onderwijs aan de universiteit, brainstorm over opzetten community-based sociotherapie project in oorlogsgebied in Zuid-Kivu, en overleg met betrekking tot financiering ter ondersteuning project ten behoeve van tijdens oorlogsgeweld verkrachte vrouwen. Bezoek dat voor maart/april gepland was moest vanwege COVID-19 gecanceld worden.

3.3. Facilitering van bezoek van drie stafleden van de NGO community-based sociotherapy Rwanda aan Nederland en Geneve, Zwitserland. Zij presenteerden over hun werk tijdens diverse bijeenkomsten:

· 2-3 maart, Geneve, WHO headquarters. WHO Expert meeting on “Community self-help to strengthen social cohesion and coping among conflict affected populations”. Een presentatie over community-based sociotherapy stond prominent op het programma.

· 6 maart, Seminar Afrika Studie Centrum, Leiden. Presentatie “Healing in the wake of mass violence: Grassroots realities of intergenerational continuity and transformation in Rwanda and the Democratic Republic of Congo”.

· 8 maart, Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa), Den Haag. Presentatie “Beyond the individual – Community-based sociotherapy”.

· 10 maart, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht. Presentatie Seminar “Beyond the individual: Community self help – interaction academia and caregivers”.

3.4. De geplande onderzoeksactiviteiten in de context van community-based sociotherapie moesten eveneens vanwege COVID-19 gecanceld worden. Wel werd door twee teams van onderzoekers gewerkt aan respectievelijk een artikel met als onderwerp “Navigation in parent-child communication about familial genocide-related experiences in Rwanda” en een boekhoofdstuk met als onderwerp “Healing among Congolese refugees in Rwanda through community-based sociotherapy”. Beide zullen naar verwachting in 2021 geaccepteerd worden voor publicatie.

4. Planning van toekomstig te financieren activiteiten

In de 2020 bestuursvergadering werden een aantal opties voor in 2021 te financieren activiteiten besproken. Gezien de COVID-19 pandemie en het stil liggen van onderzoek in de landen waar de aandacht naar uitging werd opengelaten wat de meest reële opties zouden kunnen zijn.

5. Publicaties 2020 voortgekomen uit mede door SMART financieel ondersteund onderzoek

Grace Kagoire, Marianne Vysma and Annemiek Richters (2020) “The ghosts of collective violence: Pathways of transmission between genocide-survivor mothers and their young-adult children in Rwanda”, In Kim Wale, Pumla Gobodo-Madikizela, Jeffrey Prager (eds.) Post-Conflict Hauntings: Transforming memories of historical trauma, pp. 229-259. Palgrave Maxmillan. DOI: 10.1007/978-3-030-39077-8

Chantal Ingabire & Annemiek Richters (2020) “Suicidal ideation and behavior among Congolese Refugees in Rwanda: Contributing factors, consequences, and support mechanisms in the context of culture”, Frontiers in Psychiatry 11, article 299.

DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00299.


6. Financieel verslag 2020

Zie bijlage.


Jaarrekening 2020.pdf