2015

Jaarverslag SMART 2015

dd 29 mei 2016

Onderstaande activiteiten werden verricht overeenkomstig de statutaire richtlijnen van SMART

Bijeenkomsten Bestuur SMART

Eén reguliere bestuursbijeenkomst vond plaats waarin lopende zaken besproken werden en het in febuari 2015 gehouden research symposium kort geëvalueerd werd. Verder overleg vond per email plaats.

Research symposium

SMART droeg bij aan een tweedaags symposium gericht op onderzoek in de context van community-based sociotherapy in Rwanda wat betreft de organisatie van het symposium in termen van logistiek en inhoud. Het symposium werd gehouden op 24 en 25 februari 2015, direct volgend op een eendaagse nationale conferentie van het Rwandese sociotherapie programma (CBSP) ‘Travelling through the landscape of post-gacaca Rwanda’. Het onderliggende idee was that gedurende het symposium verbindingen gelegd zouden worden met de thematiek die gedurende de conferentie aan de orde kwam. Het merendeel van de CBSP staf (ongeveer 20 stafleden) evenals de voorzitter van het CBSP bestuur namen deel aan de conferentie, tezamen met vier gastsprekers. Voor deze gastsprekers betaalde SMART de vliegtickets. De overige kosten van het symposium kwamen voor rekening van CBSP. Het symposium werd door alle deelnemers als zeer positief geëvalueerd. Het voldeed in ruimte mate aan de doelstellingen van het symposium. Zie bijlage voor de doelstellingen en het programma van het symposium.

Subsidieaanvraag en publikatie peer-reviewed artikel

SMART huurde een consultant in voor de ontwikkeling – in samenwerking met het sociotherapie programma in Rwanda en de universiteit van Rwanda - van een voor financiering in te dienen onderzoeksvoorstel. Dat onderzoek zou moeten bijdragen aan het opschalen van het sociotherapieprogramma. Het team besloot uiteindelijk op basis van overleg met een universiteitspartner in de VS het voorstel niet in te dienen in het jaar 2015. Het verrichte voorbereidend werk werd beschouwd als basis voor verder werk. De consultant leverde tevens een substantiële bijdrage aan het schrijven van een peer reviewed artikel – zie hieronder - dat nog in 2015 gepubliceerd werd.

Publikaties met financiële bijdrage van SMART

Stefan Jansen, Ross White, Jemma Hogwood, Angela Jansen, Darius Gishoma, Donatelli Mukamana & Annemiek Richters (2015) “The 'treatment gap' in global mental health reconsidered: Sociotherapy for collective trauma in Rwanda”, in Special Issue Global Mental Health and Trauma, European Journal of Psychotraumatology. Published on line 19 November 2015. http://www.ejpt.net/index.php/ejpt/article/view/28706

Annemiek Richters (2015) “Enhancing family and community resilience and wellbeing across the generations: The contribution of community-based sociotherapy in post-genocide Rwanda”, International Journal of Emergency Mental Health and Human Resilience 17(3): 661-663. Open access publicatie

Sociotherapie Goma, DRC

Gedurende de eerste vijf jaar van haar bestaan gaf SMART jaarlijks financiële steun aan L’Institut Supérieur de Lac (ISL) dat officieel erkende universitaire opleidingen verzorgt in mentale gezondheid, klinische psychologie en counselling. Deze steun werd gebruikt voor de financiering van beurzen voor studenten. De dientengevolge verhoging van het aantal studenten kwam ook ten goede aan de ontwikkeling van ISL tot een inmiddels al gerenommeerd instituut. Een verslag van het academisch jaar 2014-2015 waarin het belang van de bijdrage van SMART benadrukt wordt, is beschikbaar.

SMART ondersteunde ook van 2013-2014 door ISL studenten gefaciliteerde sociotherapie groepen in de gemeenschappen van Goma. Het voornemen was deze activiteiten duurzamer vorm te geven door samenwerking met de in Noord-Kivu werkzame NGO ARBI (Africa Restoring Bridges). Uiteindelijk kwam de beoogde samenwerking niet tot stand en maakte SMART het financieel mogelijk dat ARBI in 2015 als pilot twee rondes van ieder tien sociotherapie groepen faciliteerde. Een verslag van de geïmplementeerde activiteiten (trainingen, groepsbijeenkomsten, afsluitingsbijeenkomsten voor een groter publiek, een bundel verhalen verteld door groepsdeelnemers) is beschikbaar.

Studiefinanciering

Enkele studenten, wier onderzoek zich richt op het terrein dat SMART voor ogen heeft, kregen studiefinanciering.

Bijlagen

Jaarrekening

Programma Research Symposium Kigali, February 2016

Jaarrekening 2015.pdf